Reklamace

Co dělat v případě reklamace?

Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem.

Pokud u nás zakoupené zboží vykazuje vadu, tak nám ho prosím zašlete na adresu Happy Divers, s.r.o. Veletržní 31, 170 00 Praha 7. Pokud zasíláte zboží poštou či jinou dopravní společností, pošlete ho vždy doporučeně a vhodně zabalené. Prodávající v žádném případě nepřijímá odpovědnost za škody na zboží vzniklé během dopravy, případně za jeho ztrátu během dopravy.

Prodávající nepřebírá zásilky zaslané na dobírku. Náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese kupující. Náklady na dopravu zboží zpět kupujícímu nese prodávající.

K reklamovanému zboží přiložte popis závady, vaše kontaktní údaje (adresa, email, telefon) a případně záruční list nebo doklad o koupi. Pokud tento doklad nemáte, tak nezoufejte, dejte nám vědět kdy přibližně jste zboží zakoupili a pod jakým jménem nebo firmou.

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 30-ti denní lhůta začíná běžet následující den po doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v záruční opravě. 

Pro reklamaci můžete použít i tento reklamační formulář

Vrácení zboží a odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo na vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů od jeho doručení bez udání důvodu a bez sankcí.

V případě, že zakoupené zboží nechcete a chcete odstoupit od kupní smlouvy, tak nám vrácené zboží zašlete v původním obalu, nejlépe ze všemi návody, cedulkami apod. zpět na adresu: Happy Divers, s.r.o. Veletržní 31, 170 00 Praha 7. V případě, že některá součást zboží bude chybět nebo bude zboží použité, máme nárok na náhradu škody.

Na odstoupení od kupní smlouvy máte lhůtu 14 dnů ode dne převzetí zboží. V této době nám oznamte tento váš úmysl písemně na naší adresu nebo na email info@happydivers.cz V oznámení uveďte co vracíte, vaše kontaktní údaje a jak si přejete vrátit kupní cenu v případě, že jste zboží platili dobírkou. V ostatních případech vám vrátíme kupní cenu stejným způsobem, kterým nám byla uhrazena. Pokud uvedete důvod vrácení, budeme rádi a pomůžete nám zkvalitnit naše služby.

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete použít i tento formulář pro odstoupení od smlouvy.

Zboží nám poté zašlete doporučeně a vhodně zabalené na adresu : Happy Divers, s.r.o. Veletržní 31, 150 00 Praha 7. a to nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Kupní cenu vám vrátíme nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení, ale ne dříve než nám doručíte vracené zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz

Reklamace se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.
Všeobecné obchodní podmínky naleznete zde.